Coworking Poznań

Wirtualne Biuro
Mar 2, 2019 · 2 min read

Coworking w Poznaniu jest jednym z najszybciej rozwijających się typów działalności gospodarczej. Dlaczego Poznaniacy oszaleli na punkcie coworkingu? BO DZIAŁA I JEST TANI. Pozwala oderwać się od pracy w domu lub w biurze oraz umożliwia wam na poznanie nowych ciekawych ludzi! Same przyjemności!

Biuro na wynajem

Coworking w poznaniu powoli zastępuje biura na wynajem. Sam w pewnym sensie jest biurem na wynajem — ale na lepszych zasadach. Wynajmujesz tylko to co potrzebujesz, a reszta infrastruktury jest dzielona pomiędzy pozostałe firmy. To znacząco pozwala tobie obniżyć koszty swojej działalności. Dodatkowo nie jesteś związany umową na długi okres czasu, dzięki czemu uzyskujesz elastyczność. Tej elastyczności nie masz w momencie kiedy wynajmujesz całe biuro. Tego typu umowy zazwyczaj wiążą cię na cały rok. TO KOSZTUJE!

Coś więcej niż tylko przestrzeń

Coworking jest też znany z tego że jednoczy ludzi. Pozwala on poznać kogoś nowego. Kogoś spoza swojej branży. To bardzo często orzeźwiające uczucie, w przeciwieństwie do biurowej monotonii. Jeśli nie wiecie jeszcze dlaczego tak wiele osób przenosi się do coworkingu to już wiecie — LUDZIE.

Coworking Poznań Centrum

Ostatnio na poznańskim rynku dokonało się przetasowanie. Efekty tego przetasowania widać na stronie Coworking Poznań Centrum. Już teraz zostali zauważeni przez lokalne portale! Kto zwrócił na nich uwagę?

Biuro247.pl

Biuro247.pl napisało już o nich artykuł Coworking Poznań — Co nowego i dodało aktualizację swojej strony pod listą coworkingów w poznaniu — Coworking Poznań PL i Coworking Poznan EN. Wygląda na to, że ktoś nad zwraca na nich uwagę.

Cowork-poznan.com.pl2019/02/zaczynamy.html

W tym przypadku, ktoś też zwrócił uwagę na to, że udało się im odnowić stronę i zmienić jej zawartość. Wygląda na to że pojawiły się także nowe wpisy na blogu!

Coworking Poznań — Blog

Coworking Centrum wydaje się powaznie zabierać za edycję swojego bloga. Już teraz jest przygotowany w profesjonalny sposób. Razem z odpowiednim podziałem na kategorie. Zobaczmy w takim razie jakie kategorie się tam znalazły:

Wygląda na to, że mają zamiar zaoferować dodatkowe usługi dla przedsiębiorców. Wszystko wskazuje na to, że mają w swojej ofercie najtańsze wirtualne biuro w Poznaniu oraz będą jednym z najtańszych coworkingów.

Dodatkowo ich oferta ma być poszerzona o usługi księgowe, podatkowe i prawne. Ciekawe…. z tego co się orientujemy nie jest to tak bardzo popularne jeśli chodzi o pozostałe firmy. jak się to przełoży na ich działania w przyszłości? Czy osiągną sukces? ŻYCZYMY POWODZENIA!

Sprzedaż Spółki

Jednym z najciekawszych w naszej opinii wpisów jest informacja na temat oferowania usług sprzedaży spółki. Wygląda na to że mają już przygotowaną ofertę połączoną ze stroną internetową, która ma być już niedługo aktywowana.

Jedno z najstarszych Biur w Poznaniu

Wszystko wskazuje na to, że działają już od bardzo dawna. Na swoim blogu piszą, że najstarsze wzmianki w interncie o nich pojawiają się już w styczniu 2018 rok. Sprawdziliśmy to, i……

Rzeczywiście — to prawda. Znaleźliśmy link na kafeterii gdzie widnieje wskazana przez nich data!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade