Teoretycznie (wynoszę to z kazań i “poczytanek” z różnych źródeł, dlatego też prezentuję możliwe b…
Anna Domachowska
1

Dzięki za komentarz. Rzeczywiście w wielu miejscach jest tak jak piszesz. Co więcej w dzisiejszej Ewangelii jest również o tym mowa (komentarz do niej pojawi się dziś wieczorem mam nadzieję) — gdy Jezus nakazuje uczniom nie mówić innym o tym, że jest Mesjaszem. Czy w tym konkretnym miejscu też o to chodziło? Zapewne w dużej mierze tak. Ale pytanie — czy tylko o to? Czy wieś w tym tekście nie jest symbolem minionej codzienności, którą po uzdrowieniu trzeba odrzucić, od której się oderwać? Myślę, że jedno drugiego nie przekreśla… i jedno i drugie rozumienie tych słów, może nieść dla nas wartość. Ja tak to widzę. Pozdrawiam!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.