Manusia itu terhempas kedunia sebagai gadis

ditengah jelita kegelapan juni.

tangis ia pecah menghirup O2 pertama menyentuh nasalnya.

Rambut hitam tepian lautan

Mata bening danau Tekapo

dua kaki yang kan melalui setiap sejarah hidupnya

sepasang tangan yg kan memanja kan orang terkasihnya.

ia hidup dengan bekal sempurna.

kata mama ia menjalani hidup dengan keriangan.

tersenyum ke setiap orang yang datang.

pikiran yang selalu penuh tanda tanya

lidah yang tak pernah berhenti bergerak.

kaki kecil yang terus berlarian

hidup yang penuh imajinasi dan impian

Oh hey bagaimana ia menjalani hidupnya saat cinta datang dan kenyataan hidup terus menghampiri.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.