Thông tin liên hệ mua hàng

SĐT: 0909.106.508 ( Mr Dũng )

Địa chỉ: Bạch đằng — Tân Bình Tp.hcm

Năm 2020 là năm Canh Tý, năm con chuột cũng là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp theo quan niệm của người châu Á. Vì vậy, để chuẩn bị đón chào năm 2020 sắp tới, các sản phẩm mang biểu tượng linh vật con chuột đang ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường hiện nay. Trong đó, có một sản phẩm không thể không nhắc đến đó là rượu con chuột. …

Web sản phẩm ( Review sản phẩm )

https://websanpham.vn/ chuyên cung cấp các sản phẩm, thực phẩm - tốt cho sức khoẻ người dùng

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store