Beton — beton towarowy

Beton towarowy jest materiałem powstałym w wyniku zmieszania cementu, kruszywa, wody i ewentualnych innych domieszek i dodatków. Właściwości betonu uwarunkowane są hydratacją cementu. Beton jest najpowszechniejszym materiałem budowlanym we współczesnym budownictwie, a jego zastosowanie jest bardzo szerokie.

Wyroby betonowe

Wytrzymałość betonu to najważniejsza właściwość tego materiału budowlanego.
Największe znaczenie w tym zakresie ma Nowa norma (PN-EN 206–1), która została wprowadzona wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Nowa norma określa wytrzymałość betonów zwykłych i ciężkich symbolem C../.. Symbol LC../.. (np. LC20/22) to oznaczenie dla betonów lekkich.

Klasa betonu wyznacza gwarantowaną wartość wytrzymałości . Od porowatości betonu zależy jego wytrzymałość ,trwałość i odporność na korozję. Wytrzymałość betonu na ściskanie jest znacznie większa od jego odporności na rozciąganie, gdyż między zaczynem a kruszywem powstawają mikrorysy zmniejszające wytrzymałość na rozciąganie.Aby możliwe było przenoszenie sił rozciągających często stosuje się zbrojenie betonu wkładkami stalowymi — taki materiał to żelbet.

Kolejną ważną właściwością betonu jest jego wodoszczelność.
Wodoszczelność betonu to zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod ciśnieniem. Tutaj duże znaczenie ma też porowatość betonu. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności:W-2, W-4, W-6, W-8, itd,

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z pełną ofertą usług i produktów takich, jak — beton towarowy, płyty drogowe, płyty ażurowe, strop teriva, pustaki teriva.