Elementy ścienne — bloczki fundamentowe

Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański specjalizuje się w produkcji betonu towarowego,ale także płyt drogowych, płyt ażurowych oraz wysokiej klasy stropów teriva i pustaków teriva

Bloczek fundamentowy jest niewielkim materiałem budowlanym. Podobnie, jak cegły i pustaki np. pustaki teriva, bloczki używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, ścian działowych oraz fundamentów. Bloczki fundamentowe mają prostopadły kształt i pozbawione przelotowych otworów.

Bloczki fundamentowe występują w różnych rodzajach — klasach(podobnie jak klasy innych materiałów używanych do wykonywania elementów konstrukcyjnych budynku) określające ich wytrzymałość mechaniczną.

Rozmiar bloczków betonowych, produkowanych przez Wyroby Betonowe Ryszard Szczepański to 38x25x14 cm

Ze względu na rodzaj spoiwa użytego do produkcji bloczków wyróżnia się:

  • bloczki betonowe — produkowane są z betonu zwykłego . Mają zastosowanie przy wznoszeniu ław fundamentowych, ścian piwnic, podmurówek ,czyli przy elementach, dla których ważna jest wytrzymałość.
  • bloczki keramzytobetonowe — wytwarzane z betonu na kruszywie porowatym (keramzycie) o drobnych frakcjach. Są one lżejsze od bloczków betonowych i posiadają dużo lepsze od nich własności izolacyjne. Wymiary i zastosowanie bloczków keramzytobetonowych jest podobne jak bloczków betonowych.
  • bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego — w ich skład wchodzi: spoiwo — cement i wapno albo cement lub wapno; kruszywo — piasek albo popiół lotny z elektrociepłowni, ewentualnie — piasek i popiół. Stosowane są do murowania ścian nadziemnych zewnętrznych i wewnętrznych.
  • bloczki silikatowe — ich produkcja i zastosowanie jest podobne do cegieł wapienno-piaskowych. Bloczki wapienno-piaskowe, jako jedyne posiadają otwory prostopadłe do podstawy, mające zmniejszyć ciężaru wyrobu. Bloczki tego typu określa się nazwą drążone.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z pełną ofertą usług i produktów takich, jak — beton towarowy, płyty drogowe, płyty ażurowe, strop teriva, pustaki teriva.

Like what you read? Give Wyroby betonowe a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.