22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
12655

Yeni uyanmistim , bir paylasima bakiyordum derken bu cikti karsima okudum lakin .. yok yani yeni yataktan kalkmis birinin okumamasi gereken bi yazi ozellikle elinde kahve fincani var ise : )

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.