Pequeno

Noite sen nubes. Ceo aberto. A lúa agasállame cunha luz cálida e difusa. Milleiros de estrelas obsérvanme, debuxadas nun lenzo interminable.

Pequeno, diminuto neste pequeno planeta, nesta pequena galaxia, diminuta neste Universo sen fin.

Tumblr theme by Theme Anorak


Originally published at impuraloxica.tumblr.com.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xan’s story.