Giống cây trồng là gì?

Đây là câu hỏi thường gặp của chúng tôi

Trả lời: Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tình trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tình trạng có khả năng di truyền được.

Trung tâm giống cây trồng nông nghiệp uy tín tại miền bắc các bạn vào website giongcaytrongnongnghiep.com, tại đây chúng tôi cung cấp giống cây trồng các loại, giống hoa lan, giống cây ăn quả