Đối với người dân miền Bắc cũng như người dân cả nước, khi được đố về biển số xe Hà Nội là gì? Có lẽ nhiều người có thể trả lời ngay. Tuy nhiên khi được hỏi về các tỉnh xa xa như ở phía nam hay Tây Nguyên thì có lẽ không phải ai cũng nắm được. Và tương tự với người Tây Nguyên và phía nam, biển số xe các tỉnh miền Bắc họ cũng không chắc nắm được. Biển số xe Bình Dương là gì? Biển số xe các huyện ở Bình Dương ra sao? Hãy cùng xemboiso.net tìm hiểu nhé.

Khi được hỏi biển số xe Bình Dương là bao nhiêu? Bạn có thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời, biển số xe Bình Dương là biển số xe 61, thuộc quyền quản lý và cấp của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương.

Biển số xe máy, oto các huyện ở Bình Dương được quy định như sau

  • Thành phố Thủ Dầu Một : 61-B1
  • Thị xã Thuận An : 61-C1
  • Thị xã Dĩ An : 61-D1
  • Thị xã Tân Uyên : 61-E1
  • Huyện Phú Giáo : 61-F1
  • Thị xã Bến Cát : 61-G1
  • Huyện Dầu Tiếng : 61-H1
  • Biển số xe Huyện Bàu Bàng : 61-K1
  • Biển số xe Huyện Bắc Tân Uyên : 61-N1

Bên trên chúng ta vừa đi tìm câu trả lời cho câu hỏi biển số xe Bình Dương là bao nhiêu ? hay biển số xe 61 ở đâu? Chắc hẳn sau khi tham khảo bài chia sẻ này bạn đã có được câu trả lời chính xác.

Nguồn : Xemboiso.net

Nguồn bài viết tại Biển số xe của tỉnh Bình Dương

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.