Thay nhớt xe nâng động cơ Mitsulift đúng phương pháp

Sau khi xe nâng hoạt động được 500 giờ hoặc 2 tháng thì nên thay nhớt động cơ theo định kỳ. Để đảm bảo tiến độ làm việc, tiết kiệm thời gian, công sức cho người lao động thì việc thay nhớt xe nâng là điều cần thiết. Để chiếc xe nâng Mitsulift có thể vận hành trơn tru, bền bì cũng như kéo dài tuổi thọ cho xe thì việc thay nhớt xe đúng cách, đúng thời điểm đóng vai trò cực kỳ quan trọng

Chuẩn bị để thay nhớt động cơ xe nâng Mitsulift

Mọi người nên thay nhớt xe vào buổi sáng bởi lúc đó động cơ xe nâng Mitsulift đã ngừng hoạt động được 1 đêm nên động cơ sẽ không còn bị nóng nữa. Nhớt cho động cơ xe nâng xăng là nhớt 40, còn xe nâng dầu là nhớt 50. Chuẩn bị cái khay đựng dầu thải và thêm tấm nằm cùng bộ đồ nghề.

Tiến hành thay nhớt động cơ xe nâng

Bạn nên sử dụng đồ nghề vào vặn ốc xả hết nhớt cầu. Khi dầu chảy xong, vặn lại con ốc nhớt, bạn nhớ nên siết chặt vừa tay. Trong lúc chờ đợi để dầu xả sạch thì tháo con ốc bốn cạnh ra để khi đổ nhớt mới vào chúng ta có thể kiểm tra mức độ nhớt đã đủ hay chưa? Chú ý dầu xả sạch thì vặn ốc xả nhớt dưới đáy vào.

Mở nút châm nhớt ở trên mặt cầu truyền động đổ nhớt vào và chờ đến khi nhớt chảy ra ở cái lỗ ngang truyền động thì xem như nhớt truyền vào đã đủ. Vặn chặt ốc thăm nhớt cầu và đậy nút đổ nhớt trên mặt cầu.

Cho động cơ xe nâng Mitsulift nổ máy

Nên cho xe nổ máy được 3–4 phút thì cho động cơ nổ to hơn. Gas lên đều hơn, động cơ xe nâng Mitsulift ổn định khoảng 1 phút thì khi đó xe nâng động cơ đã hoạt động rồi. Đậy nắp cabo lại và công việc thay nhớt đã được hoàn thành.

Thường xuyên thay nhớt xe nâng Mitsulift đúng cách đúng thời điểm theo định kỳ nhất định khi đó xe nâng động cơ của bạn sẽ luôn vận hành trơn tru đồng thời kéo dài tuổi thọ của xe.

https://ctyxenangvietnhat.blogspot.com/2017/10/thay-nhot-xe-nang-dong-co-mitsulift-dung-phuong-phap.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.