Dary losu — czy to ma sens?
Paweł Lipiec
103

a to nie jest tak, że celem wysyłki kreatywnej jest zainteresowanie, zaciekawienie newsem i przebicie się przez milion innych “zwykłych” newsów, a nie bezpośrednie przełożenie na zakup produktu/usługi?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marta Szydlik’s story.