เขียน Test บน Golang ง่ายนิดเดียว

ห่างหายไปนานมากๆ ตั้งใจจะเขียนแล้วบ่อยขึ้นก็ยิ่งน้อยลง โธ่ U.U

จริงๆ แล้วน่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะเขียนบทความเกี่ยวกับภาษา Go ซึ่งมันก็เริ่มมีคนรู้จักกันมากขึ้นแล้ว ในไทย …. มั้ง?

ก่อนเริ่มเราติดตั้งภาษา Go ลงบนเครื่องของเราก่อน https://golang.org

โอเคเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยรัน cmd go ได้ก็ถือว่าโอเคเรามาเริ่มเขียน test กัน function ใน Go กัน


เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องมี function ที่เราต้องการจะเขียน test ก่อน โดยในตัวอย่างนี้จะสร้างไฟล์ชื่อ plus.go ที่มี function ไว้ บวก เลข

รับค่า int a และ b เข้าไปบวกกันและ return ออกมา แค่นี้ก็เรียบร้อยต่อไปเราจะไปเริ่มเขียน test function บวกเลขกัน

ต่อไปเราจะไฟล์ชื่อ plus_test.go จำเป็นจะต้องมี _test ข้างหลังนะเพื่อที่จะบอก Go ว่าอันนี้เป็นไฟล์เฉพาะ test นะ

ในไฟล์นี้เราจะเขียน function ที่เอาไว้ test ชื่อ TestPlus ชื่อ function จำเป็นต้องมี Test…. นําหน้านะและ function ต้องรับค่า *testing.T เข้ามาด้วย โดยค่านี้เวลาเรารัน test go จะเป็นคนส่ง *testing.T เข้ามาให้เราเอง (อย่าลืม import “testing” นะไม่งั้นพัง)

โดยข้างใน TestPlus จะเรียก Plus และส่ง 1,5 เข้าไปบวกกันถ้า result ไม่เท่ากับ 6 เราจะให้มันแจ้ง Error เป็นอันเรียบร้อย

เรามาเริ่ม test กันโดยให้เราเข้าไปยัง folder ที่มีไฟล์ plus.go และ plus_test.go อยู่และพิมคำสั่ง go test ก็จะ test ผ่านเช่นดังภาพ

  • จริงๆแล้ว … เราสามารถ กำหนดที่อยู่ไฟล์หรือฟังก์ชั่นที่เราต้องการจะทดสอบได้นะเหมือนกันนะ
  • จริงๆแล้ว … ในหนึ่งไฟล์สามารถมีได้หลาย test case นะก็แตกฟังก์ชั่นออกมาได้เลย
  • จริงๆแล้ว … เราสามารถ import package อื่นๆอย่าง assert มาช่วยให้การเขียน test ง่ายขึ้นก็ได้นะ https://github.com/stretchr/testify จะได้ไม่ต้องใช้ if

โอเคเท่านี้น่าจะพอเข้าใจได้คร่าวๆแล้ว ทำไม test มันช่างง่ายดายเช่นนี้

จริงๆนอกจาก package testing ที่ go มีมาให้ใช้เขียน test แล้วยังสามารถใช้เขียน benchmark ได้อีกนะ

โอเคในส่วนของการเริ่มต้นเขียน test กับ go น่าจะจบแค่นี้แหละครับ หวังว่าพอจะช่วยให้เริ่มต้นกันได้ถูกทางมากขึ้นนะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.