Ninja Turtle Run-best game I know

Ninja Turtle Run on Windowsphone store: http://goo.gl/DPRxqW

Nếu bạn yêu thích và biết đến các trò chơi như Gravity Guy hay Gravity Runner,…hay yêu thích các chú rùa ninja đáng yêu thì không nên bỏ qua Ninja Turtle Run.

HƯỚNG DẪN CHƠI:
+ Chạm vào màn hình để đảo chiều của trọng lực giúp Michel vượt qua chướng ngại vật, tránh để rơi khỏi đường chạy cũng như bị sư phụ bắt
ĐẶC ĐIỂM, TÍNH NĂNG CHÍNH:
+ Đồ họa dễ thương, âm thanh vui nhộn.
+ Cách chơi đơn giản nhưng độ khó cũng rất cao.
+ Bản đồ ngẫu nhiên.
+ Rất ít quảng cáo

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.