Công ty TNHH và Xuất Nhập Khẩu Yes được thành lập từ năm 2017 đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may đồ thể thao xuất khẩu và đồng phục cao cấp. Tuy được thành lập cách đây không lâu nhưng hiện tại Xưởng May Yes đang là một trong những xưởng may quần áo thể thao nổi tiếng nhất về chất lượng và dịch vụ tại TPHCM. …


Xưởng May Yes chuyên may quần áo thể thao xuất khẩu, đồng phục cao cấp, đồ bóng đá, đồ bơi, cầu lông, bóng rổ…trong và ngoài nước.

Liên hệ:

Image for post
Image for post

About

Xưởng May Yes

https://maydothethao.com — May đồ thể thao cao cấp, may đồ thể thao theo yêu cầu tại TPHCM, liên hệ 0838765769–0902422683, May quần áo thể thao tại TPHCM.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store