“Això no és la vida” CARTA AL MERLÍ BERGERON
Martí Rodríguez Vidal
118

En primer lloc, hi ha moltíssimes faltes d’ortografia i expressions incorrectes. Els teus arguments perden credibilitat davant d’aquesta mancança.

En segon lloc, em feu llàstima, tu i la teva visió de l’amor treta de Hollywood. L’amor és una cosa tan personal que no ets ningú per dir-nos què és amor i què no. Què passa? En Merlí no estima la Gina perquè sent desig sexual envers altres persones? No podem follar quan ens doni la puta gana, amb qui ens doni la puta gana i quan ens doni la puta gana? Estimem menys si ho fem? Follar no és felicitat? El plaer no és tan important? Que tu no siguis capaç d’identificar-te amb certs aspectes de la sèrie, no vol dir que siguin inadequats. Senzillament ets un retrògrad amb la merda monògama i l’amor romàntic massa interioritzats.

Sort, company, la necessitaràs. Quina pena anar pel món aquesta mentalitat!

Like what you read? Give narry lilo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.