Google Çalışma Kültüründen Öğreneceklerimiz
Damla T
25011

Gözlemci ve koclarin tam olarak nasıl çalıştıklarını veya çalışanların neyi nasıl raporladiklari konular hakkında herhangi bir şey okudunuz mu? Esas benim merak ettiğim nokta bu. Geriye kalan yazdıklarınız ise güzel ama sıradan bir gazetenin yıllar önce yaptığı haberlerden pek bir farkı yok. Bilmediğim yeni bir şey göremedim yazıda. Tesekkurler emeğiniz için.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.