Saddam Hüseyin, 2 Ağustos 1990 tarihinde ‘‘Kuveyt Irak’ın 28'inci eyaletidir’’ gerekçesiyle Kuveyt’i işgal eder. Amerika haftalarca bu işgale nasıl cevap vereceğini bilemez. 10 Ekim’de, Amerikan Kongresi’nin İnsan Hakları Komitesi’nde misafir konuşmacı olarak yer alan Hemşire Nayirah adlı 15 yaşında Kuveytli bir kızın açıklamaları, ABD ve tüm dünyada geniş tepkiler uyandırır. Nayirah, kongrede ‘‘Silahlı Irak askerleri hastaneye geldiler. Yeni doğmuş bebekleri küvezlerden çıkarıp soğuk betonda ölüme terk ettiler’’ şeklinde ağlamaklı bir ifade verir. Ölüme terk edilen bebeklerin hikayesini, aynı gece ABD’de ve dünyada milyonlarca kişi televizyonlarından izler. Nayirah’ın duygusal konuşması, ABD’deki hemen hemen her TV istasyonunda günlerce tekrarlanarak yayına girer. Kongre müzakerelerinde, Nayirah’ın hikayesi sürekli tekrarlanır. O döneminin ABD Başkan’ı ve George W. Bush’un babası George H. Bush, Irak’a askeri harekat için Nayirah’ın hikayesini sık sık dile getirir.

Nayirah’ın duygusal ifadeleri etkili olur. Uzun süre tartışılan Nayirah’ın “hastane zeminine bırakılıp ölen çocuklar” hikayesi, Uluslararası Af Örgütü tarafından doğrulanır. Yoğun müzakereleri takiben Kongre, Başkan Bush’a savaş yetkisi verir ve 18 Ocak 1991'de, Irak’ın, ABD tarafından bombalanması başlar.

Fakat işin gerçeği, Nayirah hikayesi, çok sinsice tasarlanmış bir hakla ilişkiler ürünüdür. Nayirah’ın anlattığı hikayenin arkasında halkla ilişkilerin en büyük isimlerinden biri olan Hill & Knowlton, ve Hill & Knowlton’i bu iş için kiralayan (ABD hükümetiyle direk ilişkisi olan) Hür Kuveyt Vatandaşları adlı bir kuruluş vardır.

Körfez Savaşı sona erdikten sonra, ABC TV muhabiri John Martin Kuveyt’teki hastaneye giderek araştırmalar yapar. Kuveytli doktorlar bebeklerin savaş kaosunda bakımsızlık ve hemşire yetersizliğinden öldüklerini, Iraklı askerlerin tek bir bebeği dahi küvezden çıkarmadığını bildirir.

Hill & Knowlton’ın düzmece senaryosunun başkahramanı ve Kuveyt’teki hastanenin sözde görevlisi Hemşire Nayirah aslında Kuveyt’in Washington Büyükelçisi Saud Al-Nasser Al-Sabah’ın kızıdır. Dünya TV’lerinde milyonlarca kişiyi bebek ölümleri hikayesiyle ağlatan genç kız, aslında Kuveyt işgali sırasında Amerika’daydı. Iraklıların işkence yaptığı sözde Kuveytlilerin de ‘sahte’ oldukları ortaya çıkar. Kuveyt Emirliği’nin Irak’a askeri harekatı teşvik için Hill & Knowlton şirketine 11.5 milyon dolar ödediği açıklanır. Tarihte ilk defa bir halkla ilişkiler şirketi, olayları düzmece bir senaryo haline getirerek, insanların duygularıyla oynayarak, otoritenin gündemi doğrultusunda savaş başlatmış olur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.