Image for post
Image for post
Photo by Meghan Duthu via unsplash.com

To truly innovate, you must move beyond words

I really do not like innovation teams that only talk.

As a designer coming from a craft discipline, I do not understand teams that don’t build. I’m talking about teams who strive for innovation, or companies aiming to do innovative projects.

Everything is good in concept, and every idea is good when described because the delusion of perception fills in the gap. Since you are understood only through the perception of your audience, you may seem to agree at that point. …


Presence is everything at the Cannes Lions festival, and the recent 2016 Lions were no exception. As the agency networks, brands and tech giants compete to buy huge swathes of beach and construct ever grander stages, it’s clear that bigger is definitely better on the Riviera. But beyond the lavish parties, yachts, gold trophies and carafes of rosé, there is a more discrete side to the annual advertising frenzy: the process of evaluating the game-changing work of the year.

As judges for the Digital Craft and Mobile Lions, we’ll share insight on parts of the festival that most attendees don’t see. …


Image for post
Image for post

Bir telefon konuşması ile hayatımın en güzel tecrübesinin ilk adımını atacağımı hiç düşünmezdim, oluyormuş. Cannes’da jüri olmak için yapılabilecek bir ön hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Bu meslek hayatınızda yaptığınız tüm ön hazırlıkların, son hazırlıkların, değişikliklerin, hataların ve sevinçlerin bir meyvesi olarak karşınıza çıkıyor. Jüriliğin ilk günü jüri başkanı ve Cannes Lions başkanının jüri grubuna yaptığı konuşma durumu özetliyor:

“Bu sene 384 jüri var ve siz Dijital Craft alanında tecrübeli olduğu seçilen 15 kişilik bir ekibin üyelerisiniz. 5 gün boyunca beraber bir odada bütün işlere tek tek bakarak ve üstüne konuşarak en iyi işleri 1144 iş arasından seçmeniz gerekecek. Bu süreçte tüm konuşmaları, workshop’ları, teknoloji trendlerini, partileri ve hatta galaları kaçırmanız muhtemel; çünkü bu festivali var eden en önemli göreve sahipsiniz. Bir iş ödül almak için seçildiğinde ve tüm ekip sahneye çıktığında, çıkan işi, yapan kişilerden bile daha iyi bilmek ve anlamak sizin göreviniz. Çünkü verdiğiniz karar ve listeniz incelenecek, kimi zaman eleştirilecek, daha da önemlisi gelecek senenin katılımcıları bu liste doğrultusunda oluşacak. Üstelik bu sene ilk defa açılan bir kategorinin jürisi olarak o kategoriyi sizler tanımlamış olacaksınız. …

About

Senior Manager, Product Design at Spotify, based in Stockholm. http://www.yaprak-gultay.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store