Skiplagged

Bugün öğrendim ki www.skiplagged.com adlı bir site var. Bu site şu işe yarıyor. Farzedelim ki A noktasından C noktasına uçakla gitmek istiyorsunuz. A noktasından B(herhangi bir nokta olabilir) noktasına, B noktasından C noktasına olan uçak fiyatlarını kontrol ediyor. Tabi ki aynı uçak firması için. Size A noktasından C noktasına gidiş ücretinden daha düşük ise aktarmalı uçuş alternatifini sunuyor.

Bu Türkiye’de pek olmayacaktır. Çünkü aktarma noktaları oldukça sınırlı sayıda. Yurtdışı uçuş yapmayı düşünürseniz kontrol etmenizde fayda var.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.