Hippias’ın bir günü

Koşmayı çok severdi. Sevinçli olduğu zamanlarda koşardı örneğin. Üzgün olduğu zamanlarda da koşardı. Yağmur yağdığı veya güneş açtığı zaman yine koşardı. Bir yerden bir yere gidecekse koşarak giderdi. Dönmesi gerektiğinde ise yine koşarak dönerdi. Yürümesini gerektirecek özel bir sebep yoksa muhakkak koşuyor olurdu. Fakat o sabah evden çıktığında koşuyor olmasının belki de ilk kez bir sebebi vardı.

Evin avlusundan ok gibi geçti. Yaklaşık yirmi metre sonra, evden alelacele çıkarken ağabeyinin harmanisini üzerine geçirivermiş olduğunu anladı fakat buna rağmen geri dönmeyi düşünmedi. Ayyaş Menelaos’un zeytinliğine rüzgar gibi daldı. Hızlıca bir iki küfür sallamayı da ihmal etmedi ona. Geç uyanmış olmasının sebebi oydu çünkü. Dün gece kimseyi uyutmamıştı Menelaos. Her yıl bu dönemlerde aynı şeyi yapardı. Yıl boyunca kumarda kaybeder, borçlarını kapatmak için henüz toplamadığı zeytinlerini tefeci Anytos’a ucuz yollu satar, hasat zamanı gelip de tüccarların zeytine verdiği parayı öğrendiğinde ise mızıkçılık yapardı. Dün gece yine kafayı çekmiş, kendisi gibi ayyaş arkadaşı Hadrias’la birlikte tefeci Anytos’un evinin önünde bağırarak tüm mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Gerçi Hadrias’ın sesi çıkmazdı hiç. Böyle sarhoş olduklarında elinden hiç bırakmadığı kitarasını tıngırdatır, bir de arkadaşını onaylar mahiyette başını yukarı aşağı sallardı. Bu yılki eğlencede sıradanlığı bozan Anytos’un karısı oldu. Pencereden fırlattığı yemek kepçesi Menelaos’un başını yardı. Bunun üzerine Menelaos, Hadrias’ın kitarasını alarak pencereden içeriye fırlattı. Kitarasını geri almak isteyen sessiz Hadrias kapıyı yumruklamaya başlayınca Anytos onu kölesine dövdürttü. Tabi ki bir kölenin bir Atina yurttaşına el kaldırması düşünülemeyeceğinden kıyamet koptu. Askerler geldi ve köle tutuklandı. Hadrias, kırılmış olan gitarı, Menelaos ve kırılmış olan başı oradan sessizce ayrıldılar. Tabi bu arada olan Hippias’ın uykusuna olmuştu. Bir yandan bunları düşünürken, bir yandan da hızını kesmemesi için, kendisine büyük gelen harmaniyi sol eliyle kalçasında topladı ve koşmaya devam etti. Güneş artık kendisini tamamen göstermeye başlıyordu ve Hippias gerçekten de geç kalmış olabilirdi.

Ksantippi. Hippias’ın henüz bilmediği ismi buydu kızın. Onu ilk kez dün görmüştü. Yanında iki arkadaşıyla birlikte Krates’in kumaş tezgahının önünde ellerindeki kumaşları birbirlerine gösterek bir şeyler anlatıyorlardı. Kıvırcık siyah saçlarının bir kısmı başının arkasında toplanmış, ince bir tutam da ensesinden aşağıya doğru uzanıyordu. Beyaz bir teni ve belirgin kırmızı dudakları vardı. On altı veya on yedi yaşında olmalıydı. Belki de yirmi yaşındaydı. Bu kısımla çok ilgili değildi Hippias. Gerçekten çok mu güzeldi, yoksa kendine has bir farklılığı mı vardı bilmiyoruz. Bilinen bir gerçek var ki, on iki yaşındaki Hippias ilk kez bir kadının cazibesine kapılmıştı.Tezgahın üstünden sarkan kumaşlar rüzgarla dalgalandıkça güneş vuran yüzü bir görünüyor bir kayboluyordu. Hippias nefes nefeseydi. Belli ki yine koşmuştu. Bir kaç dakika kımıldamadan yalnızca onu izledi. Sürekli bir hareketliliğin, koşturmaca ve hararetli pazarlığın olduğu agorada sabit bir çift gözün kendisini izlediğini çok geçmeden anladı Ksantippi. Göz göze geldiklerinde Hippias heyecanlandı. Rüzgarda salınan kumaşların arasında yüzü tekrar kayboluyordu ki Ksantippi başını yana eğerek bakmaya devam etti. Hippias biraz daha heyacanlandı. Hızlıca başını yana çevirdi, fakat aynı saniye içinde tekrar baktı. Bu kez kız gülümsüyordu. Elindeki kumaşla birlikte hiç bir şey farketmemiş olan arkadaşlarına döndü ve konuşmalarına devam ettiler. Hippias biraz daha yaklaştı. Krates onlara yarın sabah gemiden harika malların geleceğini, erkenden orada olmaları gerektiğini söylüyordu. Ksantippi’nin “mutlaka geleceğim” dediğini duyabildi son olarak. Sonrasında kızlar nereye gidecekleriyle ilgili bir iki kelime daha etti ve oradan ayrıldılar. Şayet bir kaç adım uzaklaştıktan sonra Ksantippi tekrar dönüp bakmamış olsaydı, Hippias ya tekrar koşmaya, yahut sıkıntıdan ölmemek için ne yapması gerektiğini düşünmeye başlamış olacaktı. Önce arkalarından bakakaldı. Sonrasında o güne dek hiç yürümediği kadar yavaş bir şekilde yürüyerek agoranın diğer ucundan çıktı. Hatta eve varana dek aynı hızda yürüdü.

Artık nefesi neredeyse tükenmek üzereydi. Az önce taşa çarptığı ayağına bakmak için bile durmamıştı. Zeytinliklerin bitimindeki küçük tepeciği aştığında ormanın içinden devam eden keçi bayırına girecek, yokuş aşağı daha rahat koşabilecekti. Onun yüzü aklına geldikçe heyecanı daha da artıyordu. Gücünü bir kez daha topladı ve tepeye ulaştı. Ellerini dizlerine koydu, bir süre manzaraya bakarak soluklandı. Limana bir sürü gemi yanaşmış, bir çoğu da yanaşmak için sıra bekliyordu. Dionysos şenlikleri yaklaşmıştı çünkü. Gemiler bu dönemde her zamankinden çok buğday, kumaş, tahta ve çeşitli metaller getirir, daha çok şarap, amfora ve zeytinyağı alırlardı. Başını sola çevirdi. Akropolis tepesinde Parthenon, sütunlarına vuran güneşle daha bir ihtişamlıydı. Kısa bir süre daha parıldayan denize baktı. agoraya olan uzaklığını hesapladı. Sonra birden sızlayan baş parmağını fark etti. Yere uzanan harmaniyi sıyırdı ve ayağına baktı. Baş parmağını çok kötü çarpmıştı. Tırnak bütünüyle kalkmış, kanı sandaletinin içine sızmıştı. Çok korktu. İlk kez bu şekilde yaralanıyordu. O an aklından eve dönmeyi bile geçirdi. Ancak bir seçeneği daha vardı. Yoluna devam edebilir, ayağını eczacı Lysias’a gösterebilirdi. Fakat bu seçenekte de bir problem vardı. Geçen hafta Lysias, Hippias ve dört arkadaşına verdiği birer drahmi karşılığı, ellerine tutuşturduğu tuhaf bitkiden bulabildikleri kadar getirmelerini istemişti. Onlarsa aldıkları birer drahmiyi çeşitli sihirler yapan Andromakhos’a bir iki numara yapması karşılığında kaptırmışlar, tuhaf bitkiyi aramamışlardı bile. Bütün bu olumsuzluklar Ksantippi’yi görme isteğinin yanında çok önemsizdi o an. Giysiyi tekrar sol elinde topladı ve kendini yokuştan aşağıya düşer gibi bıraktı. Normal şartlarda yolun koşmayı en sevdiği kısmıydı burası. Ağaçlığı göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Keçi bayırının bitiminde stoaya kadar kesintisiz devam eden taşlı yola adımını attığında yavaşladı. Yol sağlı sollu insanlarla dolmuştu. Hızlı yürüyenler, yavaş yürüyenler, satıcılar, gemilerden yük taşıyan köleler, dilenciler, anneler ve çocukları vardı.

Sağına, denize doğru baktığında bir kaç yüz metre ileride delikli kayayı gördü. Çocuklarla dalıp çeşitli oyunlar oynadıkları ve deniz kabuğu çıkardıkları, suyun altında kalan kısmı gerçekten de delik olan büyükçe bir kayaydı bu. Oyunlarda en derine her zaman, içlerinden en büyükleri olan Menippos dalar, yine en büyük deniz kabuklarını Menippos çıkartırdı. Bunu nasıl yaptığını sorduklarında ise cevabı basitti. Her gece, evin sönmüş ateşinden alınan isi Poseidon’a yakararak yüzüne sürmek ve uyurken yüz üstü yatmak bunun için yeterliydi. Bunu bir defa denemek Hippias’ın en derine dalabilmesini sağlamadıysa da sabah olduğunda annesinden dayak yemesi için gayet yeterli olmuştu.

Planı basitti. Krates’in tezgahına yakın bir yerde o gelene kadar bekleyecekti sadece. Onu gördüğünde konuşacak mıydı? O bir şey sorarsa ne cevap verecekti? İsmi neydi? Bu sorular aklının ucuna bile gelmemişti. Yalnızca görme isteği vardı içinde. Gördüğü en güzel şeydi çünkü. Ve Hippias güzel şeylere o kadar düşkündü ki, var olduğunu bildiği ve yakınında olamadığı tüm güzel şeyler içini eziyordu sanki.

Nihayet taşlı yolun bitiminde stoaya doğru çıkan merdivenlere kadar geldi. Bir yandan ayağının acısı iyiden iyiye korkutmaya başlamıştı. Bunun bir çaresine bakması gerekiyordu. Aklına sürekli kötü şeyler geliyordu ayağıyla ilgili. Peleponnes savaşından dönen askerler hakkında pek çok korkunç şey duymuştu. Küçük bir kılıç yarasının bir kaç gün içinde büyümesiyle kolu kesilmek zorunda kalınan askerler, bir ok yaralanmasıyla bacağını kaybedenler.. Bir anda hepsini kafasında canlandırdı. İyice ağlamaklı olmuştu. En azından biraz ilerideki çeşmeye giderek ayağını yıkamayı düşündü. Çöktüğü yerden doğrulmak üzereydi ki duyduğu sesle neredeyse aklını kaçıracaktı. “İşeee!”…

Yıllardır merdivenlerin dibindeki bir fıçıda, yanında köpeğiyle birlikte yaşayan ihtiyar kaçığın sesiydi bu. Hippias, diğer çocuklar gibi öteden beri bu adamdan ölesiye korkar, yanına yaklaşmaktan mümkün olduğunca kaçınırdı. İhtiyarın kendisine bağırdığından emin olamadı önce. Yaklaşık beş metre ötede oturduğu yerden kapkara gözleri üzerine öylesine kilitlenmişti ki başkasına bağırıyor olamazdı. İlk kez göz göze geliyorlardı ve Hippias bir süre ne yapacağını bilemedi. Tuhaf bir adamdı ihtiyar. Eskiden gayet hali vakti yerinde saygın bir insan olduğu, gençliğinde yaşadığı Sinop’dan sahte para basmak suçlamasıyla sürüldüğü söyleniyordu. Kimilerine göre bilge bir filozof, bir çoğuna göre ise keçileri kaçırmış bir meczuptu. Çoğu zaman köşesinde bir şeyler yazar, bazen agoranın ortasında bağırarak konuşur, nadiren de insanların sorduğu garip sorulara, onlara daha da garip gelen cevaplar veriyor olurdu. Devlet adamlarını, zenginleri ve sofistleri aşağılardı. Bir keresinde, Sinop’luların onu neden sürgün ettiğini soran bir şakacıya “Yanılıyorsun! ben Sinop’luları evlerine hapsettim” demişti. Yine bir defasında “Nerelisin?” diye soran birisine “Dünyalıyım” cevabını vermişti. Hakkında buna benzer onlarca hikaye anlatılırdı. Şimdi ise Hippias hem şaşırmış hem de korkmuştu. İhtiyarın söylediği şeyi çok net bir şekilde duyduğu halde anlamamış gibi kekeleyerek “Efendim” diyebildi sadece. “Yaranı gördüm, üzerine işe ki iyileşebilsin” dedi ihtiyar biraz daha sakince. Hippias şaşırdı. Cevap vermedi. İhtiyarın hemen yanındaki merdivenlerden yavaşça tırmanırken kafasını hiç kaldırmadan önüne bakıyor, fakat onun kapkara gözlerinin kendisini izlediğini görebiliyordu.

o — -o

Krates’in kumaş tezgahının yakınına vardığında önceki gün geleceğini söylediği malların eşeklerden henüz indiriliyor olduğunu gördü. Bu onu iyice rahatlattı. Derin bir oh çekti. Tezgahı gören bir yerde, boşta duran bir at arabasının arkasına oturdu ve beklemeye başladı. Alışveriş yapan kadınlar, gündüz vakti taşkınlık yapan sarhoşlar, yanında askerlerle birlikte hızlıca yürüyen önemli kişiler vardı. Bir süre uzaktan, hamamın önünde kottabos oynayan büyükleri izledi. Belli bir mesafeden bir kadehin içine para sokmaya çalışıyorlardı. İyi bir yer seçmişti. Hem etrafı izlerken oyalanacak hem de o geldiğinde rahatlıkla görebilecekti.

o — -o

Ksantippi gelmedi. Saatler geçmiş, güneş tepeye ulaşmış, Krates en iyi mallarını satmıştı. Biraz daha oyalanmak için çoğu zaman yaptığı gibi çeşitli şeyler düşündü. En sevdiği şey eski insanları düşünmekti. Nasıl giyinirler, nerede otururlar, ne yerler, nasıl yaşarlardı? Şu an kullandıkları bir çok alet yokken bu insanlar hayatlarını nasıl sürdürüyorlardı. En önemlisi ise mutlular mıydı? Zamanı bu düşüncelerle öldürüyor, fakat vakit geçtikçe zihnindeki yüz de siliniyordu. Bunları düşünürken bir ara yakınından, uzun boyu ve geniş omuzlarıyla dikkati çeken, etrafındakilerin onun konuşmasına verdiği dikkate bakıldığında önemli birisi olduğu anlaşılan bir adam geçti. Bir mağara, gölgeler ve buna benzer tuhaf bir takım şeylerden bahsediyordu. Adam Hippias’ın yanından geçerken durakladı, konuşmasını kesmeden dikkatle kendisine bakan Hippias’ın başını okşadı ve sonrasında yollarına devam ettiler…

Bir süre sonra Ksantippi’nin geleceğine dair umudunu iyice kaybetmişti. Üstelik karnı acıkmaya başlamıştı. Tanıdık bir tezgaha uğrayıp bir şeyler atıştırmak üzere arabadan indi. Ayağında hissettiği acıyla açlığını unutması bir oldu. Ksantippi’yi görememenin verdiği mutsuzluğa ayağının kötü durumu eklenmiş, iyiden iyiye mutsuz olmuştu.

Son bir umutla etrafına biraz daha bakındı, başını öne eğdi ve yerlerde sürünen elbiseyi artık umursamadan ağır ağır yürümeye başladı. Artık neredeyse tüm zihnini ayağı hakkındaki endişesi kaplamıştı. Tekrar ağlamaklı oldu. “Bir daha koşamamaktansa ölmeyi yeğlerim” diye düşündü. Merdivenlerin başına vardığında, sabah bir solukta geçiverdiği evin yolu gözünde büyüdükçe büyüdü. Cesaretini toplayıp eczacı Lysias’la konuşabileceğini düşündü. Daha önce defalarca tek bir basamağına bile basmadan üzerinden uçtuğu on basamaklı merdivenden ağır ağır inmeye başladı.

Oradaydı. Tam karşısında durmuş gülümseyerek kendisine bakıyordu. Hippias öylece kalakaldı. Hiç bir şey söylemeden bir süre bekledi. Bir an geri döner gibi oldu, sonra vazgeçti. Sessizliği bozan karşıdaki oldu. Gülümseyen yüzü bir anda kapkaranlık bir hal aldı. Öfkeli bir ifadeye büründü ve neredeyse olanca gücüyle bağırdı. “İşesene pezevenk!”. Hippias yine bir şey diyemedi. İhtiyar bunun üzerine bir kahkaha patlatarak devam etti. “Yıllardır sokaklardayım evlat. Bir yaranın nasıl iyileşeceğini Lysias’tan iyi bilirim” Konuşmasının bu tonu en azından Hippias’ı yatıştırdı fakat o yine ağzını açmadı. İhtiyar ekledi “Seni biliyorum evlat. Koşan çocuksun sen. En kısa zamanda tekrar koşmaya başlamak için bunu yapmalısın” O an belki de Hyppias’ın en çok ihtiyaç duyduğu şeydi koşabilmek. Cesaretini topladı ve sordu. “Gerçek mi?” İhtiyar gülümsedi. “Gerçek nedir evlat?”… “Bilmiyorum” diye cevapladı Hippias. İhtiyar, “Doğru cevabı alabilmenin ilk şartı doğru soruyu sormaktır ve ben sorman gereken şeyin cevabını sen daha sormadan verdim” Hippias düşündü. Harmaniyi sıyırarak ayağına tekrar baktı. Belkide ihtiyar doğru söylüyordu. Sessizce “Peki” dedi ve oradan uzaklaştı.

Çeşmeye uğradı, içebildiği kadar su içtikten sonra gezinmeye başladı. Artık işemek sorun değildi. Hatta aksi gibi birden sıkışmıştı bile. Yalnızca bunu ayağına yaptığının görülmesini istemiyordu. Aklına heykeltraş Attalos’un dükkanının arkasındaki devasa memerler geldi. Sakince dükkanın arkasına geçti. Biraz bakındıktan sonra kendine uygun bir yer buldu. Gördüğü en büyük mermerin arkasına dolandı. Solunda yarısı tamamlanmış bir Athena ve onun yanında bir Apollon ve yine minik başka heykelcikler vardı. Sağ tarafındaki açıklığı son kez kontrol etti ve gün boyu yerde sürünmekten iyice yıpranmış olan harmaniyi sıyırmaya başladı. Bir eliyle giysiyi tutarken diğer eliyle ayağına nişan aldı. İşlem düşündüğünden çok daha uzun sürdü. Sanki vücudu kendi ayağına işiyor olmayı reddediyordu. Kafasını yukarı kaldırdı ve konsantre oldu. Ve nihayet başladı. Tam olarak ne yapacağını bilmediğinden hepsini dikkatlice yaranın üzerine isabet ettirmeye gayret ediyordu. Bir yandan bunun gerçekten de ayağının iyileşmesine yardımcı olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Ne olduysa başını gayri ihtiyari bir şekilde aniden sağına çevirdi. Kalbi önce adeta durdu, sonra inanılmaz güçlü atmaya başladı. Ksantippi’nin gülümseyen yüzüyle karşı karşıya gelmişti… Öylece donakaldı…

Neden ve ne kadar süredir oradaydı?… Mermerlerin arkasına girmeden önce mi kendisini izlemeye başlamıştı?… İhtiyar onu kandırmış mıydı?… Yoksa yalnızca hayal mi görmüştü? Bütün bunları çok sonra düşünmeye başlayacaktı Hippias. O an yalnızca en iyi bildiği şeyi yapmaya, ayağının acısını umursamadan deli gibi koşmaya başladı. Çılgın ihtiyarın yaşadığı merdivenlerin üzerinden rüzgar gibi geçerken, onun dizlerine vurarak attığı şen kahkahasının bir kısmını duyabildi sadece.

Yaşar M. Taşkale

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.