பொண்டாட்டியும், விபச்சாரியும்!!!!

மக்களோட பார்வையில்…

அதிமுக என்பது பொண்டாட்டி மாதிரி, மக்கள்தான் வெற்றிபெற செய்து கட்சிய திருப்திபடுத்தனும்

திமுக என்பது விபச்சாரி மாதிர், அவங்கதான் எப்பாடு பட்டாவது மக்களை திருப்திபடுத்தனும்.

சரி, அப்ப கூட்டணி கட்சிங்க?…. உங்க யூகத்திற்கே விட்டுவிடுகிறேன்!!!!