Bu ne rehavet…
Ender imen
1002

KTÜ Yazılım Mühendisliği senin gibi gayretli bir öğrencisi olduğu için çok şanslı. Umarım hocaların, bölümdeki arkadaşların kıymetini bilir. Bilmeseler de ‘Vatanını en çok sevenler görevini en iyi yapanlardır.’ Bildiğimiz doğru yolda azimle yürümeye devam! 👏🏻👏🏻👏🏻

Like what you read? Give Yasemin Küçükyılmaz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.