Penetrasyon Testi Nedir?

Penetrasyon testi, şirketlerin bilişim sistemleri üzerindeki ağ altyapılarına, yazılım ve uygulamalarına kötü niyetli kişilerin saldırması ihtimaline binaen, çeşitli yöntemlerle yapılan saldırılara karşı güvenlik açıklarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen sızma işlemlerinin simüle edilerek sonuçların raporlanması işlemidir. Bu konuda, çeşitli testler vasıtasıyla, sisteminizin açıklarını bulmak üzere bütün bilgi ve deneyimimizi kullanıyor ve sisteminizin açıklarını ve risklerini belirliyoruz.

Penetrasyon Test Çeşitleri

3 çeşit penetrasyon testi kullanmaktayız: White Box, Black Box, Gray Box.

1. White Box (Beyaz Kutu) Penetrasyon Testi

Güvenlik uzmanımız, firma içinde çalışan yetkili kişilerce bilgilendirilir. Böylece uzmanımız firma hakkındaki bütün sistemlerle ilgili bilgi sahibi olur. Bu yöntemde, daha önce firmada çalışmış ama o an çalışmayan, çalışmakta olan veya misafir olarak ağa bağlanan kişilerin, bütün sistemlere verebilecekleri zararları hesaba katıyor ve sonuçları buna göre raporluyoruz.

2. Black Box (Siyah Kutu) Penetrasyon Testi

Bu testte, sızma testini gerçekleştiren şirkete, şirketteki sistemler hakkında bilgi verilmez, fakat sadece hedef verilir. Bilgi sızdırmak veya zarar vermek amacıyla sızmaya çalışan bir kötü niyetli bir kişi gibi davranılarak, sisteme verilebilecek zararları hesaba katıyor ve sonuçları buna göre raporluyoruz.

3. Gray Box (Gri Kutu) Penetrasyon Testi

White Box ile Black Box testlerini birlikte kapsayan bir testtir. Bu testteki tek fark, sosyal mühendislik saldırıları ve kablosuz ağ saldırılarını da hesaba dahil ediyoruz ve sonuçları buna göre yorumluyoruz.

Sunucu Yedekleme

Sunucu olarak kullandığınız bilgisayarın içerisindeki bilgilerin silinmesi veya sistemin çökmesi halinde maruz kalınacak olumsuzlukları engellemeye yönelik olarak, sunucunun yedeklenmesi gerekir. Çünkü internet ortamında kötü niyetli kişilerin saldırılarına karşı sunucu yedekleme işlemi, artık birinci öncelikli iş durumuna gelmiştir. Şirketimiz, bu konudaki bütün bilgi ve deneyimini kullanarak, sunucunuzun yedeklenmesi hizmetini vermektedir.

Web Sitesi : https://dcpteknoloji.com/