İlk yazımda, dijital ürünlerde kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı testi yapmadan uygulanabilecek bazı tasarım önerileri ve Jakob Nielsen’in sezgisel kullanılabilirlik kurallarından bir derlemeyi bulabilirsiniz.

Freepik
Freepik
Freepik

Ürün başarısını artırmak için önemsemeniz gereken en önemli faktörlerden biri, kullanılabilirliktir. Bu, elde edilecek başarıda çok önemli bir yer tutar. bir Video konferans aracı olan Zoom, koronavirüs günlerinde evde çalışanlar için tercih edilen bir uygulama olmuştur. Bu başarısını kullanıcı odaklı tasarımıyla yakından ilişkilidir.

Kullanıcılar iyi deneyim sunan ürünlerle “severek etkileşim halinde olma” eğilimine sahiptir. Fakat ürününüzde birtakım kullanılabilirlik sorunları varsa bu kullanıcıların ürününüzden uzaklaşmasına neden olacaktır.

Kullanılabilirlik, ürününüzün ne kadar kolay kullanılacağını ölçümleyen bir kalite özelliğidir.

Dijital ürün ve hizmetinizin iyi bir kullanıcı deneyimine sahip olduğundan emin olmak çok önemlidir. …

Yasin Çelenk

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store