Bulut Bilişim

Merhaba Arkadaşlar

Bundan bir önceki yazımda sanallaştırmadan bahsetmiştim. Bu yazımda da sanallaştırma teknoloji ile beraber ortaya çıkan ‘Bulut Bilişim’ den bahsedeceğim.

Bulut bilişim internet üzerinden bir hizmet platformu ile kullandığın kadar öde ücretlendirme modeli ile hesaplama (compute) gücü, veri depolama, uygulama ve diğer bilişim teknolojileri kaynaklarının talep üzerine bir hizmet olarak sunulmasıdır.

Avantajları :

  • Düşük maliyet olanağı sağlar. Her firma kendisi veri merkezi kurmak zorunda değildir. Bunu hizmet olarak başka bir servis sağlayıcısından alarak sunucu, elektrik gibi masraflarla uğraşmasına gerek kalmaz.
  • Esneklik ve Verimlilik sağlar. İhtiyaçlar doğrultusunda kullanılan kaynak çok büyük rahatlıkla arttırılabilir yada azaltılabilir. Bu da kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlar.
  • Paylaşım ve İş Birliği imkanı sağlar. Bulut kullanıcılarının işbirliğini artıracak ve bilgi paylaşımını sağlayacak yönde yazılım ve servisler geliştirmelerine olanak sağlar.
  • Erişim Kolaylığı sağlar. İnternet üzerinden güçlü işlem ve depolama kaynaklarına hızlıca ulaşılabilir.
  • Çevre Dostudur, fiziksel sunucuların kullanımına göre enerji tasarrufu sağlar.

Dezavantajları :

  • Erişim problemleri yaşanabilir. Bağlantı internet ile sağlandığı için internette yaşanacak sorunlar sistemleri kullanma konusunda problem oluşturur.
  • Güvenlik açıklıkları her sistemde olduğu gibi bulut sistemlerinde de mevcuttur.
  • Veri denetlenebilirliği, uygunluğu ve yasal düzenlenmeler bulut servisi alınan servis sağlayıcısının bulunduğu konuma göre çeşitlilik gösterebilir. Bu konuda detaylı araştırma yapılmalıdır.

Bulut Türleri

Bulut türleri; açık bulut, özel bulut, topluluk bulutu ve karma bulut olarak 4'e ayrılmaktadır.

Açık Bulut :

Bir hizmet hizmet sağlayıcısı tarafından sağlanan çok kiracılı, bulut sunucuları ile bulut sisteminin anı konumda olmadığı sistemlerdir. Herkese açık bulutlardır.

Özel Bulut:

Özel bulutlar, bulut sunucularının bulut sistemini kullananlar ile aynı konumda olduğu, sistemi kullanlara özel bir kurulum yapıldığı durumdur. Örnek olarak bir bankanın yada belediyenin kendi bulut sistemini kullanması gösterilebilir.

Topluluk Bulutu:

Topluluk bulutu ise özel bulutun birden fazla topluluk yada kurum-kuruluş tarafından kullanılmasıdır. Örneğin bir bulut sistemini 3 bankanın bir arada kullanması yada belediyelerin kamu bulutu olarak ortak bir bulut sistemi kullanmasıdır.

Karma Bulut:

Karma bulut sistemleri ise açık ve özel bulut sistemlerinin hatta topluluk bulut sistemlerinin bir arada kullanıldığı bulut sistemleridir.

Örneğin bir banka büyük veri olarak adlandırılan verilerini bir bulut hizmeti alarak açık bulutta saklamakta ancak e-posta sunucusunu kendi sunucu odasındaki bulut sisteminde kurmak isteyebilir. Bu durum karma bulut kullanımına örnek olarak verilebilir.

Bulut Hizmet Modelleri

Bulut bilişimde verilen hizmetler 3 ana başlık altında incelenebilir.

IaaS — Infrasture as a Service : Alt yapı hizmeti.

PaaS — Platform as a Service : Platform Hizmeti

SaaS — Software as a Service : Yazılım Hizmeti

IaaS : Donanım kaynakları harici bir servis sağlayıcı tarafından sağlanır ve hizmet alan müşteriler için yönetilir. Örneğin, AWS (Amazon Web Service), Rackspace Cloud, Google Compute Engine, OpenStack.

PaaS : Donanım kaynaklarına ek olarak işletim sistemi katmanı da servis sağlayıcı tarafından yönetilir. Uygulama geliştiricilerin uygulamalarına odaklanmalarına olanak sağlar, onların alt yapı ile ilgilenmelerine veya alt yapı ihtiyaçlarını güncellemek için efor harcamalarına gerek kalmaz. Örneğin, Google App Engine, Redhat Openshift, Heroku, Cloud Foundry, Pivotal.

SaaS : Diğer iki modele ek olarak uygulama katmanı da servis sağlayıcısı tarafından yönetilir. Arka tarafta yapılan işlemler kullanıcıları ilgilendirmez, uygulamayı rahatla kullanabilirler. Örneğin, Dropbox, Office 365, Salesforce, Gmail.

Bu yazımda sizlere bulut bilişimin ne olduğundan, bulut türlerinden ve bulut hizmet modellerinden bahsetmeye çalıştım.

Bundan sonraki yazılarımda görüşmek üzere.

Kolay gelsin herkese :)