Git-Branch Modeli

Git; sürüm/versiyon kontrol sistemidir. Yazdığımız projeleri bilgisayarda değil internet üzerinde tutmamızı ve yönetmemizi sağlayan bir sistemdir.

Neden Git?

Git kullanırsanız, istediğiniz zaman projenizin son kayıtlı haline ulaşabilir ve herhangi bir gündeki haline dönebilirsiniz. Git; hiçbir ağa bağlı olmadan projenizi geliştirme imkanı sunar. Ayrıca Git bilgisayarınızda fazla yer kullanımını önler ve hızlı çalışır.

Git kullanımının en önemli faydalarından birisi de, birden fazla kişinin aynı proje üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilmesidir. Git kullanımı sayesinde kod birleştirme ya da kod alışverişi yapmak durumunda kalmazsınız.


Git-Branch Modeli Nasıl Çalışır?

!Modeldeki graflar tek yönlüdür.

Master: Bu branchte, kodun versiyon olarak düzenlenmiş, test edilmiş ve çalışabilir(son hali) hali bulunmaktadır.

Hotfix: Bu branchte, bir problem tespit edilirse düzeltme yapılıp(tespit edilen versiyonda) diğer versiyonlara haber verilir.

Develop: Bu branchte, kodun kopyası alınarak geliştirmeler yapılıp, ilerleme süresi vardır.

Release: Bu branchte, develop branchinde geliştirilmiş olan kodun test edilme durumu vardır. Test edilip master branchine merge edilir.

Feature: Geliştirilmek istenen konuyla ilgili geliştirmeye başlanır ve geliştirme bitince develop branchine merge edilir.

Git-branch modelinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri dallanmanın minimum olmasıdır. Bir yerdeki dallanmanın diğer noktalara ulaşması(sağlıklı) için kodun son hali alınıp geliştirilmeli ve merge edilmelidir.

Umarım herkese faydalı bir yazı olmuştur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.