FUTBOL ve SATRANÇ

Futbol aslında satrança benzer.Nedir benzerlik diyeceksiniz:

Satranç oyuncusu tüm taşları ahenkli bir şekilde hareket ettirmek zorundadır.

Hamle yaparken mutlaka diğer taşlar ile destek vermek durumundadır. Kontrolsuz bir taş rakibe her zaman yem olacaktır.Yani aynı at,kale,piyon herhangi birisini 1–2 hamle destek almadan ilerletirseniz,rakibin herhangi bir hamlesinde yem olacağı kuşkusuzdur.

Futbolda siz pası attığınız futbolcuya destek veremiyorsanız rakip oyuncu topu hemen alacaktır.Örneğin bir kontratağa çıkıyorsunuz ve uzun oynadınız,Takım oyuncunuz yalnız ve 3 defans oyuncusu karşısında iken yapacağı bir şey olmaz.

Barcelona yı seyrettiğinizde nasıl satranç gibi oyun oynandığını görmeniz mümkün.Futbolcular yaptıkları her hamle karşısında topluca hareket etmektedir.Durağan futbolcu yoktur.

Türk Futbolunun sıkıntısı bizim bu oyunu satranç,dama,briç gibi zeka gerektiren oyunlar yerine okey,tavla gibi şansın ön planda olduğu oyunlar gibi oynanmasıdır.

Bunu oynatacak teknik direktör ve de oyunu öğretecek kadar zamana ihtiyaç vardır aslında.

Son yıllara bakıldığında uzun vadeli çalışan teknik direktör hiç olmamıştır. Bu bir yatırım ve zaman meselesidir.Aslında GÜVEN meselesidir fakat yöneticiler için de PARA meselesidir.

Like what you read? Give Yücel Bayram a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.