Yazılım geliştiriciler için performans ölçümü

Geliştirdiğimiz yazılımların performans ölçümünün aksine yazılımcıların performans ölçümü daha karışık ve zordur. Tabi ki bu ölçümün olabildiğince doğru sonuç vermesi için bir çok faktör var. Her şirket için bu faktörler yapılan işe göre çeşitlilik gösterebilir.

Şimdi şirketler açısından bir yazılım geliştiricinin performansını ölçmek için nelere dikkat edilebilir bunları sıralayalım.

  1. Yönetici görüşleri; şirket içi iletişim, kişisel özellikleriniz, stresli durumlarda verdiğiniz tepkilere ve davranışa göre bir çok şey söylenebilir. Yöneticinizin sizden memnun olup olmamasına göre değil de 1 den 10 kadar bir sayı için puan vermesi daha ölçülebilir bir değer olabilir.
  2. Kod kalitesi; teknik yönetici tarafından yazılan kodun incelenmesi veya toolar aracılığıyla kalite ölçümünün yapılması mümkün olabilir.
  3. Kod satır sayısı; yazılan kodun adedini gösteren bir göstergedir. Bunun için belirli metrikler geliştirilerek puanlama yapılabilir.
  4. Bug sayısı; yazılan kod bug üretmiş mi ?
  5. Kapatılan çağrı, problem, olay adedi; helpdesk tarafından iletilen hataların giderilip kapatılması ve bunların sayısı
  6. Deployment sayısı; yapılan ortam ve production taşımalarının sayısı
  7. Commit sayısı; geliştirmesini tamamladığı ve kaynak kontrolüne gönderdiği kodlar
  8. Veritabanı aktivitesi
  9. Daha önceki başarı ve başarısızlıkları; zamanında tamamlanan işler, müşteri memnuniyeti
  10. Tüm bunlar dışında kalan ve vakit harcanan işler

bu böyle gider…

Maddelerden de anlaşıldığı üzere bir geliştiricinin performansını ölçmek çok da kolay ve bütünlüğü olan bir iş değil. Ölçülebilir olmayan bu bilgileri olabildiği kadar ölçülebilir hale getirmek gerekiyor. Örneğin; yukarıda belirttiğim her madde için 1 den 10 kadar puan belirlenip bir performans puanı oluşturulabilir.

Ölçülemeyen her bilgi belirsizdir. Ölçemiyorsanız planlayamazsınız. Ölçmediğiniz, ölçemediğiniz bilgiler üzerinden konuşmak anlamsız hale geliyor ve kişisel bir düşünceden öteye gidemiyor.

İyi Çalışmalar