I can understand that Washington Post and other liberal media have now the golden opportunity to show the world who MBS truly is -as if reasonable people with a minimum sense of justice and fairness didn’t already know. They can also get back at Trump with this; all understandable. All the details here about MBS’s modus operandi as a rash mobster are helpful but let’s not forget that Saudi was an illegitimate and evil medieval kingdom long before him, and it will remain so even if they can succeed in ousting him, as Erdogan-Qatar axis is playing this game very…


October 25, 2017
Palo Alto

Zühtü Arslan, the Chief Justice of the Turkish Constitutional Court bowing down to Erdoğan on August 30 Victory Day Reception, 2017.

(I wrote this in the heat of the moment, on the occasion of the release of human rights activists in Turkey in late October , but decided to post it on Medium in the aftermath of NASA scientist Serkan Gölge’s conviction with 7.5 years prison term yesterday based on only two pieces of so-called evidence i) testimony of a distant relative who later confessed Serkan was a model boy in the family and he was jealous of him ii) a 1-dollar bill that supposedly shows you were part of the July 15 coup attempt. …


Afrin üzerine yazmak zor. Öyle ki gurbette yahut sürgündeyseniz, hükümran yapıların hiçbirine biatlı ve tâbî değilseniz, egemen ellerin şimdilik birbirlerine uzanmadığı ve siz barış isteyenlerin aynı anda ve hep birlikte takibatını yapmadığı ölçüde aklınızdan geçeni ertesi günü hapsi boylamadan söyleyebiliyorsunuzdur. Ama yine de dünyanın genel itibariyle itimat ettiği haber kaynaklarının gözlemlediği bir savaşın sivil zayiatlarını duyurmaktan ibaret tweetlerinizi beğenen ve paylaşan birilerinin kapılarının kırılıp terörist propagandadan içeri alınmasına bile yol açabilirsiniz.

Çalışma masamı posta pulları süsleyen Henry David Thoreau’dan Rosa Luxemburg’a, Siyonist rejimdeki Refuseniklere kadar uzanan savaş karşıtlığının şu kaç yüz yıllık tarihinde, Türkiye gibi vicdanî reddin, barış aktivizminin bu…


İnsanlar sanıyorlar ki bir devlete sadık olmalılar, bir vatanın ekmeğini yiyorlar, canlarını, emniyetlerini bir hükümetten emanet almışlar ve minnet etmeliler.

Hayır, hepimiz yalnız mahsuruz. Tanrı’nın bizi yerleştirdiği, yeryüzü denen uçsuz bucaksız ovalar, dağlar, denizler üzerinde dünya halklarının her bir ferdince her bir ailesince kendimizi bulmuşuz. Kendi çizmediğimiz sınırlarla çok öncelerden bölük pörçük ayırmış silahlı şebekeler bizi. Bu şebekelerin kirli rekabetinde, kanlı savaşında üste çıkan kendini devlet olarak üstümüze kondurmuş, hüküm sürüyor üzerimizde.

Hiçbir seçimimiz olmayan, şartlarını bizim koymadığımız ve seçmediğimiz bu dünyaya doğmuşuz ama bu örgütler canımızı, elimizin emeğini, gözümüzün nuru çocuklarımızı kendilerinin biliyor ve üstüne üstlük bizden kendilerine tapınmamızı…


Birilerine garip bir ters mantık galebe çalmış. Sanıyorlar ki itiraz edenler, ses yükseltenler, muhalefetini dile getirenler var diye özgürlük var.

Sanıyorlar ki ülke özgür olmasaydı, demokratik olmasaydı, otoriter olsaydı, bu insanlar böyle konuşamazdı. Hatta bu insanlar bu demokrasi olduğu için, bu özgürlük olduğu için, bu iktidar olduğu için, bu lider olduğu için böyle konuşabiliyorlar.

Halbuki bu insanlar özgürlük var diye değil, yok diye böyle konuşuyorlar, çünkü özgürlük istiyorlar.

Böyle konuşabiliyorlar ama bu özgürlük var diye değil; başlarına zaten gelebilecekler geldiği için, kimilerinin kaybetmekten korktuklarından çoktan vazgeçtikleri için böyle konuşabiliyorlar.

Böyle konuşabiliyorlar, çünkü bedenlerine yapılabileceklerin bir kısmını zaten tatmışlar, diğer kısmını…

Halil Ibrahim Yenigun

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store