Коли я побачила новину про Бориса Джонсона, нового прем’єр-міністра Великобританії, я нарешті усвідомила: роль клоуна-високопосадовця — глобальна. Перша реакція на це групи людей, хто не голосував за таких персоналій як Трамп, Зеленський, Джонсон, та таких чимало (але їх меншість) — шок, завмирання, ступор. Далі — вже кожна людина починає проживати різні емоційні стадії аби знайти новий баланс в собі та, відповідно, продожвити рухатися у своєму напрямку, роблячи максимум з можливого вже у новій системі координат. І, зазвичай, роль клоуна породжує іншу сторону, полярну, яка здебільшого серйозна, у якій на кону питання життя і смерті, яка намагається достучатися та робить у…

Yuliya Filippovska

Coach and Facilitator, Director of the Deep Democracy Institute in Ukraine, a Global Leadership Think-Tank.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store