YKS Matematik 2 Konuları

YKS’nın 2.oturumunda karşımıza çıkacak olan Matematik 2 dersi için 40 soru sorulacak. Hangi konulardan sorumlu olduğunuzu ve geçmiş yıllardaki ygs-lys sınavına ait soru dağılımlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bunun yanında Matematik 1 ve diğer tüm YKS konuları için de web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

http://www.ykskonulari.net/2017/10/yks-matematik-2-konulari-ve-soru-dagilimi.html

Like what you read? Give YKS 2018 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.