Yolcu Dergisi
Yolcu Dergisi

Yolcu Dergisi

Uzak denizlere açıl, demiyorum, lakin bir kez açılmışsan tufandan korkma! (S. Şirazî)