Güleryüzlü Bir Market “Ekşinar Market”

Şenlikköy’ün (Florya) ağaçlı yollarından geçerken kırmızı logosuyla sizi karşılıyor Ekşinar Market.

Nurşit Alan tarafından işletilen Ekşinar Market Koru Florya ve E-5'e yakın. Şarküteri, manav, gıda ürünleri satan market 2010'da açılmış.

Şenlikköy, Basınköy ve Florya Adakale tarafına hizmet veren Ekşinar Market’ten alışveriş yapmak için şimdi tam zamanı. Yolluyo, ne bittiyse Ekşinar Market’ten yolluyo!

Like what you read? Give yolluyo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.