Alleen op mensen kun je bijsturen.

Een gesprek met Roelof Caljé

Roelof Caljé is wat je noemt een echte rot in het vak. Hij heeft al aardig wat bedrijven van binnen gezien en kent het HR klappen van de zweep. Naast HR heeft Roelof zich ook beziggehouden met sales en MVO beleid, maar ik spreek hem specifiek over HR. Want, wil ik weten, wat zijn de knelpunten van met name grote organisaties als het gaat om de inzet van young professionals?

Roelof begint te vertellen dat hij ziet dat young professionals van een heel ander kaliber zijn — ze willen niet werken in een ‘sleurhut’, ze willen verantwoordelijkheid en ze hebben uitdaging nodig. Dat zien overigens de mensen van HR ook — en zij zijn verantwoordelijk voor werving en selectie. En dat laatste wordt met de krapte op de arbeidsmarkt dus steeds moeilijker. Hioe verleidt je young professionals om zich — langdurig — aan je te verbinden? Dat betekent dat de cultuur in je organisatie aantrekkelijk moet zijn.

En daar zit volgens Roelof nu het probleem. HR wil wel, maar zijn de managers in de lijn wel in staat om deze young professionals leiding te geven? Dat betekent dat er echt een ander soort ‘leadership’ nodig is. Managers moeten niet bezig zijn met control, maar moeten vanuit vertrouwen willen werken met mensen.

‘Jonge mensen werken keihard als ze gemotiveerd zijn. Houd je dus bezig met die motivatie.’

Cultuurverandering is dus de grootste uitdaging voor bedrijven om in de toekomst young professionals vast te houden. Dat betekent ook dat management moet weten dat je medewerkers niet je kostenpost zijn, maar juist je omzet maken. Investeer dus in medewerkers.

Ook HR zou veel meer in de business moeten staan en meedenken en niet alleen facilitair bezig zijn met werving en selectie. Als het in je cultuur mis gaat is dat overigens dweilen met de kraan open en raken ook mensen in HR diep teleurgesteld.

Engagement van mensen in je organisatie, dat is belangrijk, Dat betekent dat HR zich steeds meer gaat oriënteren op advies. Andere taken worden wel overgenomen door digitale tools, maar kennis van mensen, kennis van je eigen werknemers en hoe je die vanuit hun talenten laat werken, is de kerntaak van HR.

Roelof eindigt ons gesprek dan met de meest heldere opmerking over HR die ik de laatste tijd heb gehoord: ‘Alleen op mensen kun je bijsturen’.

Ron van Es - Young & Rebel