Zagreb’te Gençlik Değişimi Fırsatı!

Proje Hakkında;

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 5–14 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşetirelecek olan “Carbon Offset Project” isimli derneğimizi temsil edecek (5+1)genç katılımcı ve 1 genç lider aranmaktadır. Genç lider için yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Projenin amacı doğaya karşı duyarlı genç bireylerin davranış ve yetkinliklerinin artırılması ve doğa dostu girişimcilik becerilerinin güçlendirilmesinin sağlanmasıdır. Proje kapsamında doğaya zarar veren etkenler tartışılacak ve bu etmenleri önleyici koruma yöntemlerinin neler olduğu irdelenecektir. Aynı zamanda insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın nasıl ölçüldüğü ve bu zararın nasıl azaltılacağı gençlerle paylaşılacaktır. ( Karbon Ayak İzi ). Proje Zagreb’in merkezinde yer alan Chillout Hostel Zagreb’te gerçekleştirilecektir.

Projenin Özeti ( İngilizce)

One of the most pressing concerns of the modern world is the climate change. The planet is getting warmer, which brings many species to the brink of the extinction. However, climate change is not just a threat to animals and plants, it is a major threat to the human societies as well — ravaging fires, storms and the spread of deserts have caused billions of dollars in damages and thousands of human casualties. The global community is slow and not very effective in its response — the withdrawal of the United States from the Paris climate agreement is the most recent example. The change on the global level is needed to contain climate change, however, change is also needed at the individual and local level. This YE will focus on how individuals and local communities can modify their behaviour in order to mitigate the negative effects of pollution and the climate change.

The objectives of the YE are: 1) improve the level of key environmental competencies and skills of young people, including those with fewer opportunities Young people will learn to appreciate the nature around them, which will make them more interested and involved in protecting the environment. They will learn some of the causes of environmental damage and the scale of damage by some polluters. They will also learn ways to protect the environment, above all what they as individuals can do to limit the negative effect of their lives on the environment, as well as how to mobilize local communities in fighting climate change. They will also learn how local communities can recover from devastating natural disasters caused by climate change, like wildfires.

2) develop green entrepreneurship competencies Climate change is not just a challenge, it is also a business opportunity. Many are very interested in being more involved in combating climate change by reducing their carbon footprint. These people are potential clients to many green enterprises. By making climate change profitable, its effects will be greater, more stable and long lasting. Young people will explore some of the business opportunities provided by the climate change, as well as learn how to use crowdfunding and other alternative financing methods to finance green projects.

Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1KJHJrDHBykK8vQJx2Icu7KAWzXZbP2j0hjucryasdRkdQQ/viewform