Paalam-patawad

To Namja,

Sa susunod na akoy iibig sisiguraduhin kong wlang masasaktan. ikaw at ako ay hindi masasaktan
maraming salita ang makakapagbigay kahulugan sa salitang paalam.
paalam dahil aalis at babalik din ako 
paalam kasi may tatapusin ako o
paalam at eto na ang huli
huli para sa ating dalawa. 
alam kong labis kitang nasaktan, nasaktan sa pagasang baka may maging ikaw at ako.
patawad sa lahat ng aking nagawa,
patawad dahil labis kitang nasaktan 
patawad dahil eto na ang huli, huling beses na masasaktan ka dahil sakin,
sakin na sarili lang ang inisip, inisip na hindi ka karapat dapat sakin. 
alam kong napaligaya mo ko sa unting panahon na tayo ay nagkakilala pero hindi ako karapat dapat sa taong katulad mo,
tulad mo na gagawin lahat, lahat lahat sa taong mahal nila. hindi ako karapat dapat sa pagmamahal na ibibigay mo 
dahil hindi ko yan kayang tanggapin dahil hindi nga kita kayang mahalin. mahalin katulad ng pagmamahal na ibinibigay mo.
eto man ang huli, eto man ang paalam na di mo dapat nadadama, paalam na di dapat masakit, pero eto na ang paalam
namaibibigay ko sayo. paalam na alam kong hindi ka masasaktan, paalam na hindi karapat dapat sa taong katulad mo. tulad mo 
na handa ibigay ang lahat. patawad dahil ako pa ang nakilala mo. tulad kong hindi dapat sayo, tulad kong sarili lang ang iniisip
kaya yang pagmamahal na galing sayo hindi dapat akin yan at hindi dapat sakin mapunta yan 
ang salitang PATAWAD lang ang huling salita na hihingin ko sayo, kahit ang huling salitang mabibigay ko sayo ay salating PAALAM.

-yeoja

-10-21-2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.