Hayat Kimilerine Göre

Sevgi kazananların kıymetini bilmediği , kaybedenlerinse istediği bir duygu. Aşk ise değişen bir kavram. Aşk biter mesela ama sevgi hemen terketmez insanı. Yalnızlık’da sevgi gibidir esasında, bazen onlarca kişinin içinde yalnızsındır, bazense 1 kişinin yanında onlarca kişisin’dir . Dünyada kimsenin sizi önemsememesi kimine göre kabus olurken kimine göre ihtiyacı olan şeydir. Denklem böyle karmaşıklaşıp gider. Cevap belki 0’dır belki de 1’dir.

Like what you read? Give Y.E.D. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.