ZAMANSIZ AŞKLAR

Ne zaman geldiğini anlayamadığımız hikayelerdir. Sözcüklerin gerçekte ne olduğunu öğrendiğimiz, anlamlarını ve tınısını duyduğumuz hikayeler. Bazen 1 yıl bazen saatler içinde kavradığımız bu duygu karşılığını bulunca değerli olur diye yanılgı var. Mesela çok sevdiğiniz bir yazarın kitabını okuyorsunuz, okudunuz ve bitti bunu da minimum bu seviyede baktığınızda bitmiş olması. O kitabı okurken aldığınız zevk bittiğinde yeni bir kitap okuruz ve bu böyle sürüp gider. En sonunda kutsal kitabı bulduğunuzda dururuz. Çünkü ne ararsak onda vardır. Cennette cehennemde ölümde yaşamda. Mühim olan aradığınız kitabı yani aşkı bulunca çok önceden algılamakta zorlandığınız herşeyi farklı boyutta göreceğiz.

Bu şarkı ve diğer bütün şarkılarını dinleyerek anlamsız duygularla kapıldığım Manuş Baba’yı bazen bir tramvaya bazen yağmurlu bir sokağa bazen de sınıftaki pencerenin önünde durup düşüncelere kapıldığım mekanlara gömüyorum.

O gecelerde yazıdığım şiirlerle beraber …

Seni bulmak dileğiyle Kutsal Kitabım,

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.