We would like to touch upon a few issues which are frequently asked and that we pay attention to when using React Native in the Trendyol GO application:

State Management and Hooks

We did not need any 3rd party library for…


Photo by delfi de la Rua on Unsplash

In our fast market project, it is very important for us to track the location of the couriers in real-time in terms of choosing the courier closest to the order.

At first glance, real-time location tracking may seem difficult for a project written with React Native because we usually code…


Composition, iki ya da daha fazla fonksiyonu birleştirerek yeni bir fonksiyon yaratma işlemi.

Matematikten, f() ve g() fonksiyonlarını düşünelim.f(g(x)) , bir composition işlemidir. Ve işlem sırası aşağıdaki gibidir

Esasında, ortaokul matematiğinde gördüğümüz fog yani bileşke fonksiyonlar.

c(x) = f(g(x))

Fonksiyonları birleştirirken kullanılan diğer temel fonksiyon türlerine göz…


Yeni javascript dünyasında son 3 – 4 senedir yazılan kodlar buradaki prensiplere dayanarak yazılmakta. Yazılan kodları anlayabilmek adına, bu prensipler nedir hem okurken, hem de yazarken göz ardı etmememiz gereken bilgiler. Ayrıca Redux ile ilgili bir yazı yazmak istiyordum fakat fonksiyonel programlamaya değinmeden Redux’ı öğrenmeye kalkmak biraz bir şeyler çalışıyor…


Bu yazı bir kaç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm

İkinci bölüm.

Üçüncü bölümün source kodlarına şuradaki branch’den erişebilirsiniz:https://github.com/ysfzrn/crazysnake/tree/thirdpart

İlk olarak gameScreen ekranını registerScreen.js içinde register edelim.

Daha sonra root.js içinde gameScreen için durum yazalım.

Aşağıdaki gibi board’u oluşuralım.


Bu yazı bir kaç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm.

Üçüncü bölüm.

İkinci bölümün source kodlarına şuradaki branch’den erişebilirsiniz:https://github.com/ysfzrn/crazysnake/tree/secondpart

1) Home ekranımızda, gameStore’dan gelecek en yüksek skor bilgisi var. Bu bilgi telefon hafızasında tutulacak. Bunu sağlamak için AsyncStorage’ı kullanabiliriz.


Bu yazı bir kaç bölümden oluşmaktadır.

İkinci bölüm.

Üçüncü bölüm.

İlk bölümün source kodlarına şuradaki branch’den erişebilirsiniz: https://github.com/ysfzrn/crazysnake/tree/firstpart

MobX ile yeni tanışıyorsanız, MobX’in temelleri açısından şuradaki yazıya önce göz atmanız faydalı olabilir.

React Native ile ilgili daha fazla Türkçe kaynak arıyorsanız şurada bir e-kitap tutuyorum. …


Mobx, reactive programlama felsefesiyle yazılmış rakiplerine göre öğrenme süresi çok kısa olan, basitliğiyle dikkat çeken bir state yönetim kütüphanesi.

Reactive Programlama nedir ? ( ekşi sözlükte okuduğum tanım, bayağı sade ve açıklayıcı geldiğinden olduğu gibi aşağıya yazıyorum )

Bir değişikliğin veri akışında yayılımı üzerine kurulmuş programlama paradigması.Örneğin normalde a =…


PanResponder API ile React Native’de touch(dokunma) eventleri, PanResponder’a ait lifecycle methodlar ile düzenleyip, drag and drop işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

componentWillMount() {
this._panResponder = PanResponder.create({
onStartShouldSetPanResponder: (evt, gestureState) => true,
onMoveShouldSetPanResponder: (evt, gestureState) => true,
onPanResponderGrant: (evt, gestureState) => this.handleResponderGrant,
onPanResponderMove…


React Native Resmi Dökümantasyonu

Kendi dökümantasyonu için söyleyecek çok bir şey yok. React Native yazıyorsanız en çok girdiğiniz sayfa burası olacak muhtemelen.

StackOverFlow

Bir yazılımcı için tabi ki olmazsa olmaz. …

Yusuf Zeren

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store