Composition, iki ya da daha fazla fonksiyonu birleştirerek yeni bir fonksiyon yaratma işlemi.

Matematikten, f() ve g() fonksiyonlarını düşünelim.f(g(x)) , bir composition işlemidir. Ve işlem sırası aşağıdaki gibidir

Esasında, ortaokul matematiğinde gördüğümüz fog yani bileşke fonksiyonlar.

c(x) = f(g(x))

Fonksiyonları birleştirirken kullanılan diğer temel fonksiyon türlerine göz…

Yeni javascript dünyasında son 3 – 4 senedir yazılan kodlar buradaki prensiplere dayanarak yazılmakta. Yazılan kodları anlayabilmek adına, bu prensipler nedir hem okurken, hem de yazarken göz ardı etmememiz gereken bilgiler. Ayrıca Redux ile ilgili bir yazı yazmak istiyordum fakat fonksiyonel programlamaya değinmeden Redux’ı öğrenmeye kalkmak biraz bir şeyler çalışıyor…

Bu yazı bir kaç bölümden oluşmaktadır.

İkinci bölüm.

Üçüncü bölüm.

İlk bölümün source kodlarına şuradaki branch’den erişebilirsiniz: https://github.com/ysfzrn/crazysnake/tree/firstpart

MobX ile yeni tanışıyorsanız, MobX’in temelleri açısından şuradaki yazıya önce göz atmanız faydalı olabilir.

React Native ile ilgili daha fazla Türkçe kaynak arıyorsanız şurada bir e-kitap tutuyorum. …

Mobx, reactive programlama felsefesiyle yazılmış rakiplerine göre öğrenme süresi çok kısa olan, basitliğiyle dikkat çeken bir state yönetim kütüphanesi.

Reactive Programlama nedir ? ( ekşi sözlükte okuduğum tanım, bayağı sade ve açıklayıcı geldiğinden olduğu gibi aşağıya yazıyorum )

Bir değişikliğin veri akışında yayılımı üzerine kurulmuş programlama paradigması.Örneğin normalde a =…

PanResponder API ile React Native’de touch(dokunma) eventleri, PanResponder’a ait lifecycle methodlar ile düzenleyip, drag and drop işlemlerini gerçekleştirebiliriz.

componentWillMount() {
this._panResponder = PanResponder.create({
onStartShouldSetPanResponder: (evt, gestureState) => true,
onMoveShouldSetPanResponder: (evt, gestureState) => true,
onPanResponderGrant: (evt, gestureState) => this.handleResponderGrant,
onPanResponderMove…

Yusuf Zeren

javascript, react, react-native developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store