Küreselim Küreselsin Küresel

Herşey minimize oluyor, farkında olmadan farkında olmaya vakit bulamadan… Zaman mefhumu anlam derinliğini ne derece muhafaza ettiği büyük bir soru işareti. Herşey büyük bir hızla gerçekleşiyor. geçmişten günümüze bir süreci düşünün, insanların etkileşim oranının bu kadar artmış olmasının ne derece hayret verici olduğunu ve bir kaosun hakim olduğunu göreceksiniz…

Çok değil bundan 15 yıl önceleri Dünya ve insanlarla etkileşime bu derece geçebilmek mümkün değildi.Elbette etkileşim öncelikle mali durumu oldukça iyi olanları etkiledi,ulaşım ve iletişim kanallarının sunduğu fırsatları uzun yıllardan beri artan rahatlıkla kullanabildiler ama sisteme artık birey dahil oldu.

Kaba şekilde şöyle düşünelim binlerce yıl insanlar eti sadece et olarak yedi. Ateş üzerinde kızarttı, haşladı v.s. Sonra belki baharatlarla süsledi, soslar kullandı. Şimdi bir et yemenin bin bir türlü farkı türü ortaya çıktı. Etin hayvanın hangi bölgesinden alındığı ve hangi sosların kullanıldığına kadar yeni zevkler üretildi ve bu zevklerin alıcısı insanlar oldu. Artık et sadece bir et değil…

Benzer durum Sosyal Medya içinde geçerli. Yazı yazmak istiyorsan blok, fazla yazmak istemiyorsan ve az kelime ile insanlara hitap etmek istiyorsan twitter, görselliğe önem veriyorsan instagram, iş hayatı için Linkedn, videolar için youtube v.s v.s yani her zevke hitap edebilecek bir kanal oluşuyor oluşturuluyor. Bilmediğimiz daha bir çok sosyal medya kanalı var.

Elbette bu durum böyle olmamalı gibi bir bakış açısı sergilemek mümkün değil ama insanların bu denli etkileşime geçtiği özellikle ucuz ve yaygın kullanılabilir özellikteki bu mecralar farkında olmadan bir çok hakkın ihlal edildiği bir alan ki sosyal medya kullanmak için belirli bir seviye gerekiyor bile olabilir. Bu seviyeyi hakları bilek olarak değerlendirmek mümkün. Farkında olmadan bir çok hak ihlali yapıyoruz ve bu ihlalleri içselleştirerek gerçekleştiriyoruz. Sosyal medyanın yaygınlaşma hızı kendi hukukunu oluşturmasının çok çok önünde…

Yazının amacı nedir? Aslında doğrudan bir amaç yok, kimse yazıyı okuyup emniyete şikayette bulunmayacak elbette ama biraz farkındalık biraz da durum tespitinin kimseye zararı dokunmaz…

P.S: Anlatılacak çok şey var ama sosyal medya bir hap gibi,hızlı al hızlı tüket hızlı tatmin ol…

Like what you read? Give Yücel Baştan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.