Bir Garip Aşk 52. 53. Bölüm Özetleri Tüyoları

Bir Garip Aşk 52. 53. Bölüm Özetleri Tüyoları

Bir Garip Aşk 52. Bölüm Özeti; Kushi Arnav ile konuşmak istediğini söyleyerek Arnav’ın kendisini dinlemesin istemektedir Çünkü Kushi’nin söyleyeceği şeyler karşısında şok olacağını biliyordu. Arnav bunu bildiği için oradan hızlıcı ayrılmıştır ve Arnav ise durumu Kushi’nin ablası ile konuşmak istemiştir. Ritüeller tamamlanır son bitane kalır oda gelinin kucakta taşınması adettendir ve anjeli arnava kucağında taşıcaksın khushiyi der ve Arnav khushiyi kucağın alır ve taşır sonra birden yere bırakır ama birde itikler lakin khushinin küpesi takılmıştır arnavın yeleğine ve canı yanmıştır arnav küpeyi usulca kurtarır bu arada Anjeli düğün gecesi süslemelerini şıyamam yaptırır

Bir Garip Aşk 53. Bölüm Özeti; Herkes eğlenceli düğünde damat beyi yani Arnavı beklerken Arnav ise ortalıklarda görünmüyordu, Çünkü damatsız düğün gerçekleştilemeyecekti. Herkes damat yani Arnav nerede diye merak edeken bir anda Arnav düğün alanına gelerek davetlileri sevindirmiştir fakat arnav ise çok mutsuzdur. Payal ve akaç için düzenlenmiş olan kokteyle Kushi davet edilmemiştir. Fakay Kushi ise o partide olmak ve Hint kültürünü tanımak istemektedir Fakat o kokteyle katılması öyle kolay değil çünkü oraya davetli değildir. Bakalım Kushi kokteyle katıla bilecek midir?

http://tvnet.tvbolumfragman.com/bir-garip-ask-52-53-bolum-ozetleri-tuyolari/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.