Kara Sevda 13.Bölüm Fragmanı Özeti 30 Aralık Sevilerek izlenen ve oldukça iyi bir reyting alan Kara Sevda 13.Bölüm Fragmanında bakalım neler yaşanacak.
Nihan kocası Emir Kozcuoğlu ile ayrılacak mı, boşanmak isteyen Nihan Emirden nasıl bir tepki görecek sizce? Kemal Nihan ile yeniden biraraya gelebilecek mi?

Kara Sevda 13.Bölüm Fragmanı

Like what you read? Give Yunus Ayşe Unal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.