Bir yazılımcının muhasebe defteri — 1
Murat Dogan
172

PostgreSql ile ben de Kasım ayında, Devrim Hoca sayesinde tanıştım.

IDE olarak; DataGrip gerçekten çok doğru bir seçim. pgAdmin çok zayıf kalmış. DataGrip’i keşfedene kadar EMS SQL Manager kullanmıştım. İkisinin ortası kalitede bir IDE.

Feedback olarak da isimlendirme standartı oturtmanızı tavsiye edebilirim. Bazı alanları ve tablo isimlerini büyük; bazılarını da küçük harfle başlatmışsınız. PostgreSql’de kullanılan isimlendirme standartı “snake_case”. Örnek kullanım : “parent_id” ya da “ay_yil” şeklinde. (Bu arada bu örnekte iyi oldu, alan isimlerini tek dil çerçevesinde kullanmanızı da öneririm. Ya hepsi ingilizce olsun ya da hepsi Türkçe)

Güzel bir yazı olmuş devamını sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Emeğinize sağlık. :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.