IT için yapmak kolay peki ya yapmaya muktedir kılmak?
Aykut Bal
234

Güzel yazı sevdim şahsen, asıl problem pazarlama tayfasında ne istediğini bilecek ne istediğini bilmesi için ben ne yapıyorum diyebilecek. IT için problem değil işin içinde bilgisayar olsun kafi. Yine A, B, C dinlemez yapar ama o bitmeden D isteneceği bildiği için olay bu hale geliyor. Eğer bir pazarlama ekibi olacaksa en az bir kaç üyesi IT içinden olması gerek, yoksa bu tip olaylar devam edecek ve sonu gelmeyecek.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.