Hayırlısı…
Olcayto Cengiz
486

Guzel bir yazı olmus elinize saglık. Evet diyenlerin neden bir şey soyleme özgürlüklerinin elinden alındıgını anlayamadım, değişen hangi madde buna referans ediyor acaba?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.