Image for post
Image for post

San Francisco ❤

Bugün pılımı pırtımı (bir Macbook, bir Kindle ve üç beş parça giyecek bir şeyler) küçük bir çantaya sığdırıp San Francisco’ya geleli 5 aydan fazla oluyor. Buraya ilk olarak yaklaşık 2 sene once 1 haftalığına gelmiştim, kaldığım otel Tenderloin’de olduğundan dışarı çıktığımda beni idrar-ot karışımı iğrenç bir koku, evsizler ve daha bir sürü anlam veremediğim olumsuz şey karşılamıştı. Bunu gördükten sonra “GERCEK SAN FRANCISCO BU DEGIL”, yani degildir herhalde diyerek Turkiye’ye döndüğüme kendime tek bir söz vermiştim; “Ne yapıp edip buraya geri döneceğim.”

Aldığım kararı hayata geçirmem 1 sene kadar sürdü, kime söylesem gercek dünyanın aynı sıkıcı sorularını sordu hep: “Ne yaparsın, ne yersin, ne icersin, nerede kalırsın, nasıl para kazanırsın…?” Bu soruların hepsini gözü kara ama ayağı pek de yere basmayan cevaplarla genelde hep geçiştirdim, neredeyse kimseyi ikna edemedim(böyle bir zorunluluğum da yoktu bence.) …


Image for post
Image for post

Here are some statistics on where do product managers come from. According to this blog post:

The most common first jobs among current product managers:
25% Developers
11% Product managers
8% Analysts

45% of product managers are technical by education (studied Computer Science or some form of Engineering).

It seems the classic product manager got a degree in engineering and worked as a developer for a couple of years before switching to product management. So, I think software developers are obviously seem qualified to make their title “product-manager” in the future of their career.

What is the product mindset?

The ‘product mindset’ is basically thinking of things from a product point of view. …


Yine bir Cumartesi gecesi her zaman takıldığımız mekandan çıkıp eve geçmek üzere Uber çağırmıştık. Sebebini bilmiyorum ama o an aklımdan araba park etmenin araba sahibi olmaktan daha pahalı olduğu bu şehirde ride-sharing’in ne kadar mantıklı olduğu, o an pek araba kullanacak durumda olmadığımdan eve güvenli şekilde gidebilmenin ne kadar güzel olduğu gibi, sanki birisi bana “Uber’in faydalarını say” demişçesine bişeyler geciyordu.

Image for post
Image for post
Bay Bridge’de sıradan bir gün

San Francisco’da onlarca Uber sürüşünden sonra ne kadar doğru bilmiyorum ama şöförleri kategorilendirmeye başladığımı farkettim:

  • 1 haftadan daha uzun süredir burada olduğumu anladıktan sonra, konferans vb. seyler icin maksimum 1 haftalığına gelen kalabalıkların arkasından konuşmaya, Salesforce Tower’in çirkinliğine sövmeye, heryerin inşaat halinde olmasından şikayet etmeye ve sürekli “20 sene once nasıldı biliyo musun” cümlesini kurarak her fırsatta buranın yerlisi olduğunu vurgulamaya çalışan klasik Californialılar. …

About

Mehmet Yurtar

frontend dev/trainer, wantrepreneur, lifetime learner • #javascript, #react, and all things web!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store