İngiltere’de LLM programları

İngiltere’de Eylül ayında başlayan master programları 1 yıl sürüyor. 8 ay akademik eğitim ve 4 ay tez yazma süreci. Ocak’ta başlayan programlar 15 ay sürüyor. Üniversitelerden genel olarak doğrudan master kabulü alabilmek için IELTS’ten 6.5 yada 7.0 almak ve 2.5 not ortalaması ile mezun olmak gerekiyor. İyi üniversitelerden LLM kabulü almak istersek öğrencinin süresi 3 ve 6 ay arasında değişen aralıkta pre-master programını takip etmesi gerekiyor. İngilizce dil seviyesi düşükse bu süre 9 aya kadar çıkabilir.

Devam ve kaynak : http://www.ogrencibulteni.com/85/llm-programlari.html

Like what you read? Give Edu VizyonYurtdışı Eğitim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.