Неідентифіковані об’єкти в небі над Київщиною
Faventia
43

Вітаю!

Ми з сім”єю (плюс багато інших людей) спостерігали ці вогні в Києві, орієнтовно о 21.50. Все, так як описано у вас, рухалися приблизно зі сходу на захід. Спроби відзняти смартфоном нічого не дали. Більше того, приблизно через годину ми знову бачили групу вогнів (але вже меншу — 6–8), яка рухалась за тим же маршрутом.

Like what you read? Give Yu Shu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.